Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Családsegítő Szolgálat

A településen a különböző társadalmi és gazdasági hátrányok hatásukban egymást felerősítve jelennek meg. Jellemző a magas munkanélküliség és jelentős az adósságot-díjhátralékot felhalmozó családok száma. A Családsegítő Szolgálat célja, hogy enyhítse a településen élők szociális és gazdasági problémáit a családoknak nyújtott szociális szolgáltatások biztosításával.A gyermekjóléti szolgáltatás célja hozzájárulni a gyermekek testi-lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, időben történő felismeréséhez, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családból való kiemelésének elkerüléséhez, a kiemelt gyermek családjának alkalmassá tétele a gyermek visszahelyezésére. A szolgáltatásokat a Szamos-Tisza Menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretein belül látja el egy fő családgondozó.

Elérhetőségünk: 4400 Tunyogmatolcs Rákóczi u. 79.

Tel: 44/ 359-063